ក្រុមហ៊ុនក្រដាសរូបថតជេអូអូគឺជាផលិតកម្មដែលមានជំនាញនិងលក់ក្រដាសរូបថតទឹកថ្នាំនិងក្រដាសផ្ទេរកម្ដៅការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនព្រីនឌីជីថលនិងសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស៊េរីផ្សេងទៀត។ និងបុគ្គលិកបច្ចេកទេស

  • TRANSFER PAPER FOR T-SHIT

    ក្រដាសផ្ទេរសម្រាប់អាវធី

    ឈ្មោះ​ធាតុ:ផ្ទេរអាវយឺតក្រដាស
    ស្តាយៈក្រដាសប៉ាតង់ចិនក្រដាសយូរីនិងក្រដាសពន្ធុនិងក្រដាសពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាមានវាយនភាពផ្សេងៗគ្នាពេលបញ្ចប់។ គុណភាពក្រដាសពីអាមេរិចគឺល្អបំផុត។